(+40) 745 507 654
Cluj-Napoca, Cluj, România
contact@webcrafters.ro

Termeni și condiții

Designul și conținutul paginii web www.webcrafters.ro aparțin în exclusivitate societății S.C. Teremax Software S.R.L., furnizor pentru servicii de web development, digital marketing, branding, precum și alte servicii conexe care pot fi contractate prin intermediul acestui website și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectualăAcești termeni și condiții reglementează folosirea acestei pagini web, respectiv www.webcrafters.roVa rugăm citiți termenii și condițiileDacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, nu folosiți acest website.

Dacă folosiți pagina web www.webcrafters.roconduită dumneavoastră indică faptul  sunteți de acord  respectați  termenii și condițiile.

 

1. Contactare servicii

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe pagina web www.webcrafters.ro este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifică periodic, utilizatorul trebuind  verifice actualizările de fiecare dată când accesează acest website.

 

2. Conținutul și drepturile autorului

Nu puteți reproduce materialele afișate pe website fără a deține o permisiune scrisă din partea WebCrafters.

WebCrafters poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără  acest lucru  necesite explicarea atitudinii sale suspende sau  stopeze accesul dumneavoastră la conținutul paginii web sau la o parte a acestui conținut.

WebCrafters nu își asumă răspundereaîn nici o situație, pentru nici o daunăpricinuită direct sau indirect, suferită  urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest website.

WebCrafters nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

 

3. Contact pentru ofertele de preț

Cererile de ofertă se pot realiza utilizând formularul de contact de pe acest website sau contacându-ne prin celelalte modalități puse la dispoziție.

Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la proiectul doritWebCrafers nu poate fi tras la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către utilizator a unor informații incorecte sau incomplete.

În cazul în care WebCrafers consideră o cerere  fiind incompletă sau incorectă, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail furnizată de acesta sau poate șterge cererea fără nici o înștiințare a utilizatorului.

 

4. Facturare, plată, ștergere/suspendare servicii

Pentru serviciile contractate, facturarea se face conform aspectelor agreate cu beneficiarul, respectiv contractul de prestări servicii încheiat între cele 2 părți.

Termenul de plată este cel specificat pe facturăîntârzierea efectuării plății poate duce la suspendarea ori chiar ștergerea serviciilor, cu informarea clientului în prealabil, serviciile urmând a fi reactivate după efectuarea plății.

 

5. Protecția datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completatăWebCrafters are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente. Sunteți obligat(ă)  furnizați aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciului. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator șidupă caz, sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile naționale/europene/mondiale de înregistrare.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform Legii nr. 677/2001beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției.

Totodatăaveți dreptul  va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și  solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justițieiDacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm  ne informați cât mai curând posibil.

 

6. Proprietate intelectuală

WebCrafters este proprietarul tuturor materialelor și informațiilor prezentate pe pagina web www.webcrafters.ro.  Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea acestora, către alte părți terțe.

 

7. Materiale transmise prezentului website

Este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la acest website a materialelor ilegale, amenințătoaredefăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care pot contraveni legilor din țară relaționată de website.

 

8. Limitarea răspunderii

Materialele și conținutul publicate pe acest website sunt oferite “ca atare”, fără garanții explicite sau implicite de orice naturăinclusiv garanții de adecvare pentru scopuri comerciale, garanții de respectare a drepturilor de autor sau garanții de adecvare pentru vreun scop anume.

WebCrafters este absolvită în toate cazurile de responsibilitate pentru orice daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, întreruperea activității, pierderea informațiilor) ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor, chiar dacă WebCrafters a fost informată asupra posibilității apariției unor asemenea daune.

 

9. Dispoziții finale

Toți utilizatorii acestui website fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la termenii și condițiile prevăzute în acest document.

WebCrafters își rezervă dreptul de a modifică în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă  folosească pagina web după afișarea lor în acest document.

Translate »